دانشجوی گرامی:

1-   نام کاربری ورود به سامانه شماره دانشجویی و کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

2-   مبلغ علی الحساب (حداقل پرداختی) جهت ورود به انتخاب واحد به شرح زیر می باشد، بدیهی است بدهی قبلی به مبالغ اعلام شده افزوده خواهد شد:
کاردانی و کارشناسی 5000000 ریال
کارشناسی ارشد 10000000  ریال

 

3-   تقویم آموزشی نیمسال 971

ردیف

عنوان

تاریخ

1

ارائه درخواست مرخصی تحصیلی

22دی الی اول بهمن ماه 1397

2

انتخاب واحد کلیه ورودی های 95 و ماقبل (اینترنتی)

6  و 7 بهمن ماه 1397

3

انتخاب واحد کلیه ورودی های 96 (اینترنتی)

8 و 9 بهمن ماه 1397

4

انتخاب واحد کلیه ورودی های 97 (اینترنتی)

10 و 11 بهمن ماه 1397

5

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها (اینترنتی)

12 بهمن ماه 1397

6

شروع کلاس ها

13 بهمن ماه 1397