دانشجوی گرامی:

1-   نام کاربری ورود به سامانه شماره دانشجویی و کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

 

2-   حداقل مبلغ تعیین شده جهت انجام انتخاب واحد به شرح زیر می باشد که بدهی گذشته به این مبلغ اضافه خواهد شد:

مقطع کارشناسی ارشد:
  یک میلیون تومان
مقطع کاردانی و کارشناسی:
 پانصد هزار تومان
پس از ورود به سامانه ابتدا از طریق منوی مالی----پرداخت شهریه آنلاین نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام نمایید. سپس با ورود به منوی انتخاب واحد نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید.

3-   تقویم آموزشی نیمسال 971

ردیف

عنوان

تاریخ

1

انتخاب واحد کلیه ورودی های 94 و ماقبل (اینترنتی)

17 و 18 شهریور ماه 1397

2

انتخاب واحد کلیه ورودی های 95 (اینترنتی)

19 و 20 شهریور ماه 1397

3

انتخاب واحد کلیه ورودی های 96 (اینترنتی)

21 و 22 شهریور ماه 1397

4

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها (اینترنتی)

23 شهریور ماه 1397

5

رفع اشکال انتخاب واحد(حضوری)

24 الی 27 شهریور ماه 1397

6

انتخاب واحد معرفی به استاد (حضوری)

  20شهریور ماه الی 5 مهر ماه 1397

7

شروع کلاس ها

24 شهریور ماه 1397

8

حذف و اضافه(اینترنتی)

7 و 8 مهرماه 1397

9

پایان کلاس ها

14 دی ماه 1397

10

شروع امتحانات

15 دی ماه 1397

11

آخرین مهلت تصویب موضوع پایان نامه  برای دانشجویان ارشد

30 دی ماه 1397