دانشجوی گرامی:

1-   نام کاربری ورود به سامانه شماره دانشجویی و کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

 

2-    با توجه به نزدیکی ایام امتحانات، خواهشمنداست نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام فرمایید. دریافت کارت ورود به جلسه امتحان، منوط به تسویه بدهی می باشد.

 

3-   تقویم آموزشی نیمسال 971

ردیف

عنوان

تاریخ

1

شروع کلاس ها

24 شهریور ماه 1397

2

پایان کلاس ها

14 دی ماه 1397

3

شروع امتحانات

15 دی ماه 1397

4

آخرین مهلت تصویب موضوع پایان نامه  برای دانشجویان ارشد

30 دی ماه 1397